"Beware of online scam in the name of shrigurukripa.inc Gift cards. We have never started any Gift cards based promotion" :: Register Now for Online live classes for CA Inter  Nov 2024 / May 2025 Exams. Classes Commence on April 1st Week :: Register Now for Online live classes for CA Final  May 2024 / Nov 2024 Exams. Classes Commence on 27.11.2023 :: For Further Contact Details - +919940012301/9940012303/ 9940377666/9940012309/9500069130.

Gems of Gurukripa

     
2017
 FINAL - May 2017
2016
 FINAL - May 2016
 CPT-June 2016
 IPCC - May 2016
 CPT - Dec 2016
 Final - Nov 2016
 IPCC - Nov 2016
2015
 FINAL - May 2015
 CPT-June 2015
 IPCC - May 2015
 FINAL - Nov 2015
 CPT- Dec 2015
 IPCC - Nov 2015
2014
 CPT-June 2014
 FINAL - May 2014
 IPCC - May 2014
 Final - Nov 2014
 CPT - Dec 2014
 IPCC - Nov 2014
2013 - December
 CPT
 FINAL
 IPCC
2013-May/June
 CPT-June 2013
 IPCC-May 2013
 Final May-2013
2012-December
 CPT
 Final
2012-JUNE
 CPT
 FINAL
 IPCC
2012
 CPT
 IPCC
2011
 CA CPT
 CA FINAL
 CA IPCC - May 2011
 CA IPCC - Nov 2011
2010
 CA IPCC
 CA Final
 CA CPT
2009
 CA CPT
 CA IPCC
 CA Final
 CA, IPCC Full time Classes
2008
 CA IPCC
 CA CPT
 CA Final
 
 • Tm Sudharshan
  IPCC-All India 38th Rank
  -
 • Preethi Kandaswami
  All India 41st Rank
  -
 • Achuthan V
  IPCC-All India 20th Rank
  -
 • Nallathambi.s
  FR-87, AMA-67,IDT-60
  461
 • Varun.R
  FINAL-DT-82
  451
 • Anukrati Agarwal
  IPCC-All India 14th Rank
  537(Acc-96,A.Acc-86,Tax-80,Aud-79,Law-69,Cost-62)
 • Mridula.N
  IPCC-All India 22nd Rank
  529(Acc-100,Adv.Acc-86,Cost-78,Aud-77,Tax-74,Law-64)
 • Kirthika.N
  IPCC-All India 29th Rank
  520(Adv.Acc-87, Acc-86,Tax-80,Law-75,Aud-74)
 • Vandana.S
  IPCC-All India 45th Rank
  503(Adv.Acc-87,Cost-75,Tax-73,Acc-72,Info-70)
 • Varsha R Bhandari
  All India 46th Rank
  502(Acc-89, Adv.Ac-89,Aud-77,Tax-72,Law-66)
 • Srivinutha.v
  IPCC-All India 48th Rank
  500(Acc-89,Adv.Acc-79,Law-76,Cost-76,Info-62,Tax-62)
 • Raghuram
  All India 33rd Rank-Final
  518 (SFM-69,AUD-66,,ISCA-74,IDT-65)
 • Vardhaman Sakhlecha S
  All India 42nd Rank-Final
  509 (FR-67,DT,IDT-73,AMA-65)
 • Achuthan V
  (All India 9th Rank)-Fina
  554
 • Gnanasampath M
  All India 3rd Rank
  593 (AMA-67)
 • Ramya S
  FINAL - AIR 45th
  FR-78, Aud-65, Law-68, AMA-68, IDT-72
 • Durga Lakshmi R
  IPCC - AIR 22nd
  Tot-527 (Acc(G-I)-91, Law-73, Costing-94, Tax-69, Adv Acc-79, Aud-69)
 • Balaji
  IPCC - AIR 39th
  Total - 511 (Acc-87,Costing-84,Tax-84,Adv Acc-86,Audit-61)
 • Karthik Ganesh
  IPCC - AIR 43rd
  Total - 482
 • Sruthi Ashwathapur
  Final - All India 46th Rank
  Both Group
 • Gayathri Murali
  FINAL - AIR 32nd
  Total - 532
 • Sanjay
  FINAL - AIR 44th
  Total - 519
 • John Britto
  FINAL - AIR 1st
  Total - 595
 • Avinash Sancheti
  FINAL - AIR 3rd (User Padhuka Books)
  Total - 566
 • Shreya Girish
  FINAL - AIR 39th
 • Arihant Kothari R
  FINAL - AIR 9th
 • Krishna J
  FINAL - AIR 11th
 • Gayathri Shankar
  FINAL - AIR 42nd
 • Viswanathan Yabakka
  FINAL - AIR 34th
 • Shilpa K.murthy
  FINAL - AIR 4th (Padhuka Book User)
  597(FR- 80 SFM-83 AUD-61 LAW-72 AMA-85 ISCA-69 DT-69 IDT-78)
 • Durga Lakshmi R
  FINAL - AIR 24th Rank
 • Anirudh Swaminathan
  AIR - 5th
  559 ( AMA - 83)
2012    CPT
S.No Name Mark Rank
1 Deepa Victor 118
2 Prasanth G 115
3 Kalaiselvi 125
4 Dhanwanthi A 123
5 Ann Kuruvila 134
6 Meenakshi 154
7 Dolly G 146
8 Harshit M Shah 109
9 Sharmila D 100
10 Subhiksha S 136
11 Mukesh Babu T.P 102
12 Selvakumar 102
13 Sowmya Karthik 126
14 Muthu Mani M 106
15 Abhishek Rao E 125
16 Ranjith Kumar V.R 108
17 Gayathri S.M. 100
18 Sai Krishna Reddy 114
19 Kaushik Priya K 108
20 Anushree R 122
21 Swathi J 138
22 Ashwini Ramkumar 122
23 Nithya S 115
24 Sowbarnika R 105
25 Jyotsna K S 137
26 Sudha Sankari R 112
27 Nivedha D 112
28 Rajalakshmi S 107
29 Hemalatha S 150
30 Zahera Begam M 126
31 Geethanjali K 127
32 Sindhuja M 122
33 Sruthi Sundar 103
34 Rama S 111
35 Deepa R 103
36 Baby N 125
37 Manoj A 125
38 Easther T 114
39 Sai Aravind Krishnan S 109
40 Kadiravan K 107
41 Rajeshwaran S 156
42 Rocha Jose Maliamporakal 140
43 Vishnu Priya S 113
44 Jayakrihnan G 111
45 Priyam Merline Varghese 149
46 Sona.K.A 103
47 Aavudiappan A 100
48 Urmi S Vora 108
49 Sushaj K.P 104
50 Irene George 105
51 Priya R 112
52 Abhilash K.P 100
53 Pothamsetty Anjaneyulu 106
54 Sudharshanan 148
55 Niranjan Kumar C.A 106
56 Vignesh L 136
57 Gayathri N S 122
58 Satwik 102
59 Priya S 122
60 Divya K.P 124
61 Kali Shankar K 125
62 Prasana.S 139
63 Akhileshwar B 108
64 Pavithralakshmi 106
65 Jhonson Igatius Prabhu 118
66 Janani G L 122
67 Balaji K 140
68 Priya R 100
69 Pranav D 147
70 Bavithra S 125
71 Akshaya 100
72 Sriram V S 112
73 Durgashree M 134
74 Divya K 126
75 Sowmiya S 101
76 Saranya D 108
77 Guna M 125
78 Abdul Muzeeb SK 103
79 Dhanush R 103